Tăng Ca Xuyên Đêm Với Em Quản Lý Khát Tình

Vừa mới kết hôn chúng tôi đã chuyển đến một ngôi nhà mới. Cũng vì vợ ốm nên một mình tôi phải lo cho cả gia đình. Lúc đó tôi đã làm thêm ở một tiệm tạp hóa ở gần nhà sex japan. Vì vợ ốm, nên tôi đã lâu không được quan hệ tình dục với ai. Điều đó làm cho tôi để ý đến rất nhiều nhân viên cùng cửa hàng. Cuối cùng tối hôm đó, tôi được em quản lý của mình chọn lại tăng ca cùng. Nhân lúc không có ai, tôi đã gàn gẫm người con gái đó quan hệ với mình. Nào ngờ cô ấy không hề từ chối, mà đã cùng tôi có một đêm nồng cháy bên nhau. Chính tôi cũng không nghĩ em quan lý của mình lại khát tình đến như vậy.