Đây là một cô con gái có thân hình rất đẹp và em nó cung có một cái lồn rất dâm. Hôm nay có hai bố con ở nhà do cái lồn dâm của mình nên em nó liền gạ gẫm bố của mình làm tình với mình. Với thân hình của mình rồi em nó đi thay một bộ đồ khiến cho ông không thể kìm hãm được với thân hình của em. Ông bắt đầu hôm rồi em nó đã chủ động bú con cu của ông khiến cho ông rất sung sướng. Sau một lúc thì anh cũng đã lếu lều của em khiến cho em nó rất sung sướng. Vì cái lồn của em qua ngon nên ông liền đút con cặc của mình vào cái lồn dâm của em. Sau một lúc địt thì con cu của ông đã không chịu được nên ông liền ra hết lên mặt con của mình.