Anh này rất sung sướng mỗi khi đi đánh nhau về đều được bú một cạp bú to tròn nhìn mà anh em cãi cũng muốn thử. Mỗi lần thé xong anh ta có thêm sức mạnh để đi đánh nhau tiếp có một lần anh ta đánh bại được quái vật mất sức quá nhiều. Nên về anh được cô em xinh cho đi địt đầu 2 người cởi hết bộ đồ siêu nhân của mình ra rồi anh được cô em xinh gái bú con cạc của mình một cách sung sướng. Xong em gái xinh đẹp cầm con cạc đút vào cái bím hông của mình để giúp anh có thêm sức mạnh. Khi đút vào anh ta kiểu có thêm sức mạnh nhấp liên tục vào cái bím đó làm. Cô em chỉ biết kêu lên những tiếng sung sướng rồi em bú con cạc của anh để làm sạch.